Με "σχεδίαση προς το μηδέν", εξαλείφονται οι εκπομπές ρύπων και δεν αντισταθμίζονται με τη φύτευση δέντρων.

Όπως γράφω σε άρθρα μου το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο μεσοπρόθεσμος στόχος των εταιρειών αυτοκινήτου, να μειώσουν ή και να εξαλείψουν τις εκπομπές CO2, είναι το 2030 και ο μακροπρόθεσμος το 2050.

ADVERTISING

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ανακοίνωση της Polestar,της σουηδικής μάρκας ηλεκτρικών αυτοκινήτων επιδόσεων, θυγατρική της Volvo, ότι στοχεύει να κατασκευάσει το πρώτο πραγματικά ουδέτερο κλιματικά αυτοκίνητο έως το 2030.

Inline Image

Πλέον, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το θέμα των εκπομπών ρύπων κατά τη χρήση, έχει λυθεί, καθώς δεν ρυπαίνουν καθόλου. Το ζητούμενο είναι, όλη η διαδικασία παραγωγής του αυτοκινήτου, σε όλο τον κύκλο ζωής του, να έχει μηδενικό αποτύπωμα σε άνθρακα. Μέχρι στιγμής, πολλές εταιρείες για να αντισταθμίσουν τις εκπομπές CO2, προχωρούν σε προγράμματα δενδροφύτευσης, ωστόσο, σύμφωνα με περιβαλλοντικούς εμπειρογνώμονες, η αντιστάθμιση αυτή δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα, κι αυτό διότι ένα δάσος φθείρεται, μπορεί να καταστραφεί από πυρκαγιά ή να αλλάξει από την κλιματική αλλαγή.

ADVERTISING

Στην Polestar επισημαίνουν ότι "σπρώχνοντας τους εαυτούς μας να δημιουργήσουμε ένα εντελώς ουδέτερο για το κλίμα αυτοκίνητο,είμαστε αναγκασμένοι να φτάσουμε πέρα από αυτό που είναι δυνατό σήμερα. Θα πρέπει να αμφισβητήσουμε τα πάντα, να καινοτομήσουμε και να σχεδιάσουμε από το μηδέν".

Καταλήγοντας, οι άνθρωποι της σουηδικής μάρκας, αναφέρουν ότι "σήμερα, το Polestar 2 αφήνει τις πύλες του εργοστασίου με αποτύπωμα άνθρακα. Το 2030 θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα αυτοκίνητο που δεν το κάνει".