Το 2019 ξεκίνησε σχεδόν όπως τελείωσε το 2018, δηλαδή με μικρότερη αύξηση στις πωλήσεων καινούργιων οχημάτων, έναντι του πρώτου εξαμήνου του προηγούμενου έτους, όταν η αύξηση ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη.

Το ζήτημα είναι ότι σε μια εκλογική χρονιά και χωρίς να υπάρχει εν γένει ικανοποιητικό οικονομικό περιβάλλον, ο τουρισμός αναμένεται να συμβάλλει και πάλι στην αύξηση των πωλήσεων. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να γίνεται κάθε χρόνο, και με τις λιανικές πωλήσεις, δηλαδή απευθείας σε πελάτες να παρουσιάζουν οριακές αυξήσεις, το μέλλον στην αγορά αυτοκινήτου κρίνεται αβέβαιο.

ADVERTISING

Πάντως, τα νέα μοντέλα είναι πολλά και ελκυστικά, οι τιμές τους -βάσει εξοπλισμού- σε πολύ καλό επίπεδο και η διάθεση των εισαγωγικών εταιρειών ακμαία. Κίνητρα απουσιάζουν και γενικότερη οικονοική ανάταση.

Τώρα, με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινώτων, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών τον Ιανουάριο του 2019, υπήρξαν αυξημένες κατά 3,7% ως προς τον Ιανουάριο του 2018.

Πάντως, η αγορά αυτοκινήτου τον μήνα αυτόν, κινήθηκε 68,9% χαμηλότερα ως προς το μέσο όρο προ κρίσης (2000-2009). Στα καινούργια φορτηγά δεν παρατηρείται σχεδόν καμία μεταβολή (+0,4%), ως προς τον ίδιο μήνα πέρυσι.

ADVERTISING

Επίσης, η αγορά των καινούργιων λεωφορείων σημείωσε αύξηση 400,0%, συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2018, ωστόσο εξαιτίας του μικρού μεγέθους της (75 οχήματα), οι διαφορές σε απόλυτους αριθμούς είναι σχετικά μικρές.

Τέλος, στα καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 κ.εκ.) οι ταξινομήσεις σημείωσαν αύξηση 2,9% ως προς τον Ιανουάριο του 2018.


Ιανουάριος 2019

Ιανουάριος 2018

Μεταβολή

Καινούργια επιβατικά

9.212

8.885

+3,7%

Καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα)

675

672

+0,4%

Καινούργια λεωφορεία

75

15

+400,0%

Καινούργια δίκυκλα (πλέον των 50 κ.εκ.)

1.761

1.711

+2,9%