Τη βοήθεια των αθλητικών ομοσπονδιών ζήτησε ο υφυπουργός αθλητισμού, Γιάννης Ανδριανός προκειμένου να γίνει η κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γιάννης Ανδριανός με έγγραφό του ζητά από τις αθλητικές Ομοσπονδίες της χώρας τις απόψεις τους προκειμένου να συμπληρωθεί ο κατάλογος των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η κατηγοριοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και από το άρθρο 84 του σχεδίου του νέου αθλητικού νόμου.

ADVERTISING

Η κατηγοριοποίηση θα γίνει βάσει κριτηρίων όπως:

- Το μέγεθος της αθλητικής εγκατάστασης και ο αριθμός των θεατών

- Το είδος της αθλητικής εγκατάστασης (ανοιχτή ή κλειστή, προπονητική ή/και αγωνιστική δραστηριότητα κλπ)

ADVERTISING

- Η κατηγορία των αγώνων που διεξάγονται στην αθλητική εγκατάσταση

- Το είδος του αθλήματος και οι αντίστοιχες κτηριολογικές κλπ ανάγκες

- Το είδος του αθλήματος και η συχνότητα των περιστατικών βίας